תאריך עדכון אחרון: יוני 17, 2009

?

חוק לתשלום חלקי של דמי הבראה בשירות הציבורי בשנים 2009 ו–2010 הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/432

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+