תאריך עדכון אחרון: אוג' 3, 2009

?

חוק הסכמים קיבוציים תיקון מס' 7

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/436

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+