תאריך עדכון אחרון: יולי 22, 2009

?

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה) תיקון מס' 2 הארכת תוקף

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/447

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+