תאריך עדכון אחרון: אוק' 13, 2009

?

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) היוועדות חזותית - הוראת שעה תיקון מס' 2

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/448

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+