תאריך עדכון אחרון: נוב' 3, 2009

?

חוק התעבורה החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/453

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+