תאריך עדכון אחרון: דצמ' 23, 2009

?

חוק המאבק בתופעה השכרות הוראת שעה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/469

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+