תאריך עדכון אחרון: יולי 10, 2012

?

חוק המתווכים במקרקעין תיקון מס' 7 דין משמעתי ותיקונים שונים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/471

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+