תאריך עדכון אחרון: יאנ' 6, 2010

?

נוסח מתוקן עמוד הצעת חוק העונשין תיקון מס' 110 מתן שוחד לעובד ציבור זר

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/473

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+