תאריך עדכון אחרון: יוני 21, 2011

?

חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/475

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+