תאריך עדכון אחרון: יוני 28, 2010

?

חוק לתיקון פקודת סימני מסחר מס' 7

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/477

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+