תאריך עדכון אחרון: יאנ' 25, 2010

?

חוק השיפוט הצבאי תיקון מס' 61 הגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/479

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+