תאריך עדכון אחרון: יולי 9, 2012

?

חוק עובדים זרים תיקון מס' 14 העסקה שלא כדין - הגברת האכיפה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/481

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+