תאריך עדכון אחרון: מרץ 3, 2010

?

חוק ניירות ערך תיקון מס' 40 זירת סוחר לחשבונו העצמי

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/491

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+