תאריך עדכון אחרון: נוב' 2, 2015

?

חוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו–2010 (הוראות מיוחדות) הוראת שעה תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/498

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+