תאריך עדכון אחרון: מרץ 17, 2010

?

חוק סדר הדין הפלילי חלוקת הטיפול בחומר חקירה בין הפרקליטות לתביעה המשטרתית תיקון מס' 64

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/500

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+