תאריך עדכון אחרון: אפריל 28, 2010

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים ביטוח תיקון מס' 22

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/502

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+