תאריך עדכון אחרון: נוב' 18, 2013

?

חוק הרשות לשימור המורשת של עדות ישראל התש"ע-.2010 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/505

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+