תאריך עדכון אחרון: מאי 24, 2010

?

חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר תיקון מס' 4

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/506

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+