תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק הספנות ימאים תיקון מס' 6

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/508

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+