תאריך עדכון אחרון: מרץ 30, 2011

?

חוק שירות הקבע בצבא–הגנה לישראל גמלאות תיקון מס' 24

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/515

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+