תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2011

?

חוק הפטנטים תיקון מס' 9 ביטול חובת פרסום ברשומות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/518

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+