תאריך עדכון אחרון: יולי 5, 2010

?

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) תיקון מס' 8 ערר שני ברשות והארכת מעצר או חידושו

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/524

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+