תאריך עדכון אחרון: אוק' 18, 2010

?

חוק עזרה משפטית בין מדינות תיקון מס' 7 פטור ממתן התחייבות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/525

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+