תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2010

?

חוק התעבורה החלת הוראות פקודת התעבורה על רכבת מקומית - הוראת שעה תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/526

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+