תאריך עדכון אחרון: יאנ' 31, 2011

?

חוק לשכת עורכי הדין תיקון מס' 36 הפסקת חברות של בעלי סמכות שפיטה וחידושה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/529

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+