תאריך עדכון אחרון: יולי 12, 2010

?

חוק עובדים זרים תיקון מס' 15 צו כניסה למקום המשמש למגורים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/531

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+