תאריך עדכון אחרון: יאנ' 4, 2012

?

חוק סדר הדין הפלילי תיקון מס' 66 ייעול ההליכים הפליליים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/538

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+