תאריך עדכון אחרון: יולי 19, 2010

?

חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) הוראת שעה תיקון מס' 2

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/539

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+