תאריך עדכון אחרון: אוג' 3, 2011

?

חוק הגברת האכיפה בשוק ההון תיקוני חקיקה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/541

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+