תאריך עדכון אחרון: אוג' 1, 2011

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס' 39 מניעת פגישת אסיר עם עורך דין מסוים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/558

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+