תאריך עדכון אחרון: יוני 27, 2011

?

חוק עבודת נשים תיקון מס' 48 זכויות הורים מאמצים, הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/559

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+