תאריך עדכון אחרון: מרץ 22, 2011

?

חוק התכנון והבנייה תיקון מס' 96 פטור מהיטל השבחה בשל חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/564

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+