תאריך עדכון אחרון: מרץ 7, 2011

?

חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תיקון מס' 10 גמול והחזר הוצאות לחברי המליאה

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/565

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+