תאריך עדכון אחרון: יאנ' 1, 2014

?

חוק להגנת חיית הבר תיקון מס' 7

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/570

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+