תאריך עדכון אחרון: מרץ 17, 2010

?

חוק יסודות התקציב תיקון - תקציבי איזון

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1224

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

יעקב מרגי

יעקב מרגי

יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 17, 2010

  • יוני 17, 2013

  • אוק' 14, 2013

  • יוני 1, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+