תאריך עדכון אחרון: מרץ 14, 2011

?

חוק התכנית הכלכלית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) תיקון מס' 15 סייג להיטל על העסקת‬ עובד זר

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/375

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • פבר' 28, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+