תאריך עדכון אחרון: מרץ 30, 2011

?

חוק מיסוי רווחי נפט התשע"א-2011 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/571

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+