תאריך עדכון אחרון: מרץ 29, 2011

?

חוק הכניסה לישראל תיקון מס' 21 הארכת רישיון לעובד זר בתחום הסיעוד

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/376

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עוד +
?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • פבר' 14, 2011

  • דצמ' 19, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+