תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק הארכת חופשת לידה בתשלום תיקוני חקיקה

שלב:בוועדה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

  • מרץ 14, 2011

  • פבר' 7, 2011

קריאה טרומית

ישיבות הוועדה

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

ישיבות הוועדה

אישור הצעת החוק

עמדת הממשלה

משוב //HASADNA PIWIK ANALYTICS