תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2011

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תיקון - מנגנון איזון בקרנות פנסיה ותיקות שבהסדר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2817

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 3, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 3, 2011

    נגד,

משוב א- א+