תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2011

?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) תיקון - מכירת נכסי חללי מערכות ישראל או חללי פעולות איבה וטרור על ידי יורשיהם או יורשי יורשיהם

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2830

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יאנ' 3, 2011

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+