תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2011

?

חוק ניירות ערך תיקון מס' 44 דחיית פירעון התחייבות של חברה ציבורית כלפי בעל‬ שליטה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/356

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אוק' 11, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+