תאריך עדכון אחרון: יולי 11, 2012

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) תיקון מס' 8 שיעור מזערי של דמי ניהול

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/443

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אוק' 25, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+