תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2013

?

חוק הודעה לחייל המשוחרר תיקוני חקיקה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/902

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יולי 21, 2010

  • מרץ 18, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 24, 2011

    נגד,

משוב א- א+