תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2010

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - תנאים להחלפת תרופה, טיפול רפואי, מטפל, נותן שירותים או מוסד רפואי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2610

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 21, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+