תאריך עדכון אחרון: יולי 19, 2010

?

חוק לתיקון פקודת בריאות העם הגבלת שעות תורנות רצופות של מטפל

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1056

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 19, 2010

  • יולי 30, 2014

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+