תאריך עדכון אחרון: אפריל 1, 2009

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - ביטול הצמדת קצבאות זקנה למדד המחירים לצרכן

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/152

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • נוב' 28, 2011

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+