תאריך עדכון אחרון: יולי 21, 2010

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - ביקורי בית לאנשים עם מוגבלות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2606

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • יולי 21, 2010

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • פבר' 18, 2010

    נגד,

משוב א- א+