תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2013

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - מועד חיוב במס בעסקה עבור עסקים קטנים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/965

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מרץ 18, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+