תאריך עדכון אחרון: אוג' 4, 2016

?

חוק עסקאות גופים ציבוריים תיקון - חובת שימוש במסמכים ממוחשבים

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/622

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 1, 2009

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+